TRẦN THỊ MINH THẢO

pic

Chức vụ: Giám đốc Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Cử nhân Kinh tế học - Đại học Quốc gia TP.HCM.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Bà Trần Thị Minh Thảo có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như: Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân – Maritimebank; Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên Khu vực – TechcomBank; Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, Phó Giám đốc, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Bà đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn.