ĐOÀN QUẾ THANH

pic

Chức vụ: Giám đốc Khối Quản trị

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Cal State Northridge.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Bà Đoàn Quế Thanh có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính & ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm vị trí quản lý tại Tập đoàn đa quốc gia Lee’s Bros International Inc; Tập đoàn Quốc tế Apave - khu vực Việt Nam & Đông Nam Á; Ngân hàng Techcombank; Ủy ban Chiến lược và Phát triển ngân hàng, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, Giám đốc Khối Vận Hành, Giám đốc Khối Quản trị & Phát triển thương hiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Bà đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn.