Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Công ty Cổ phần Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report