Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc

Đơn vị trao tặng: Công ty Cổ phần Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report