Top 10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần uy tín

Đơn vị trao tặng: Công ty Cổ phần Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report