Thương hiệu mạnh Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp Cục xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương