Thương hiệu Mạnh Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương