Sao vàng ASEAN

Đơn vị trao tặng: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO)