Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam