Ngân hàng Thương mại Việt Nam của năm

Đơn vị trao tặng: Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp Cục xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương