Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Tạp chí World Finance