Ngân hàng Thương mại tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam


Đơn vị trao tặng: Tạp chí Global Banking and Finance Review