Ngân hàng có dịch vụ Khách hàng tốt nhất Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Tạp chí Internaltional Finance