Ngân hàng có công nghệ tốt nhất Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Tạp chí Global Banking & Finance Review