Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2019

Đơn vị trao tặng: Tạp chí World Finance