Chứng nhận đạt tiêu chuẩn bảo mật an ninh thẻ theo chuẩn PCI DSS phiên bản 3.2.1

Đơn vị trao tặng: Tổ chức đánh giá quốc tế ControlCase