Search
pic

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Quý Khách hàng có nhu cầu phát hành bảo lãnh thanh toán thuế hàng hóa xuất nhập khẩu để thông quan hàng hóa ngay nhằm lưu thông hàng hóa một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Chủ động điều phối hàng hóa xuất nhập.

Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Kiểm soát tốt nguồn tiền hiện hữu.

ĐẶC TÍNH

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu phát hành bảo lãnh thanh toán thuế hàng hóa xuất nhập khẩu.

Loại tiền bảo lãnh: VND và/hoặc ngoại tệ.

Phương thức bảo lãnh: Phôi giấy và/hoặc phương thức điện tử theo hình thức bảo lãnh chung và/hoặc bảo lãnh riêng.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

pic

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TSBĐ

pic

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

pic

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

pic

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

pic

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

pic

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

pic

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

pic

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

pic

CHO VAY THẤU CHI

pic

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

pic

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

pic

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

pic

BAO THANH TOÁN

pic

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

pic

 

top