Search

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

Lợi ích nổi bật

An toàn và tiện lợi.

Đáp ứng nhu cầu thanh toán thường xuyên của Quý Khách hàng mà không cần mất thời gian quản lý, đi lại giao dịch với ngân hàng.

Thủ tục tham gia dịch vụ đơn giản.

Đặc điểm

Thời gian triển khai: thường xuyên.

Loại tiền: VND.

Hình thức thanh toán định kỳ:

Thanh toán số tiền cố định; và/hoặc

Chuyển toàn bộ số tiền khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán vượt quá số dư nhất định hoặc vượt quá số dư duy trì tối thiểu của tài khoản tiền gửi thanh toán.

Định kỳ thanh toán: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Phí dịch vụ: theo biểu phí hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Khách hàng lập hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ của SCB.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top