Search

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

Lợi ích nổi bật

Đáp ứng nhu cầu chi hộ lương qua tài khoản hoặc bằng tiền mặt tại địa điểm do Quý Khách hàng chỉ định.

Tiết kiệm chi phí nhân công, chi phí quản lý và thời gian kiểm đếm.

Không còn rủi ro do việc sử dụng tiền mặt mang lại như tiền giả, mất cắp, thất thoát trong lưu thông, vận chuyển tiền mặt.

Đặc điểm

Loại tiền giao dịch: VND hoặc ngoại tệ .

Phí dịch vụ: Theo Biểu phí dịch vụ hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Quý Khách hàng ký hợp đồng chi hộ lương với SCB.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top