Search

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

Lợi ích nổi bật

Người nhận có thể có hoặc không có tài khoản tại SCB hoặc bất kỳ một ngân hàng nào khác.

Có thể chuyển tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Không hạn chế số tiền chuyển.

Thời gian chuyển tiền nhanh chóng.

Thủ tục đơn giản, dễ thực hiện.

Khách hàng có thể đề nghị tu chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền.

Đặc điểm

Hạn mức giao dịch chuyển tiền: Không quy định.

Hình thức chuyển tiền đi:

+ Trích tiền từ Tài khoản thanh toán mở tại SCB.

+ Nộp tiền mặt để chuyển.

Trường hợp chuyển tiền bằng ngoại tệ thì thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý Ngoại hối.

Phí dịch vụ: áp dụng theo Biểu phí dịch vụ hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Khách hàng lập Ủy nhiệm chi/ Giấy nộp tiền kiêm lệnh chuyển tiền

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top