Search

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

Lợi ích nổi bật

Thủ tục đơn giản, dễ thực hiện.

Mức phí dịch vụ hấp dẫn cạnh tranh trên thị trường.

Có thể yêu cầu SCB chuyển tiền từng lần hoặc định kỳ.

Người nhận có thể có hoặc không có Tài khoản tiền gửi thanh toán tại SCB hoặc bất kỳ một ngân hàng nào khác.

Không hạn chế số lượng Người nhận tiền trong danh sách chuyển tiền.

Đặc điểm

Loại tiền giao dịch: VND

Hình thức thanh toán:

+ Nộp tiền mặt.

+ Hoặc trích tiền từ Tài khoản.

Phí dịch vụ: Theo Biểu phí dịch vụ hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Khách hàng chỉ xuất trình Giấy đề nghị chuyển tiền theo danh sách, Danh sách chuyển tiền khi có nhu cầu chuyển tiền từng lần.

Quý Khách hàng ký kết Hợp đồng dịch vụ với SCB khi có nhu cầu chuyển tiền định kỳ.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top