Search

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

Lợi ích nổi bật

Có thể truy vấn thông tin nợ thuế của Quý Khách hàng trên Cổng thanh toán của Tổng Cục Hải Quan.

Thủ tục thanh toán đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian nộp thuế.

Quý Khách hàng có thể thông quan hàng hoá ngay sau khi hoàn thành giao dịch nộp thuế tại SCB.

Đặc điểm

Loại tiền giao dịch: VND

Hình thức thanh toán: thanh toán từng lần tại quầy bằng tiền mặt hoặc trích tiền từ tài khoản.

Phí dịch vụ: Theo Biểu phí dịch vụ hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Quý Khách hàng lập Bảng kê nộp thuế/Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước hoặc Bảng kê nộp phí/Giấy nộp tiền vào tài khoản thu phí

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top