Search

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

Lợi ích nổi bật

Đảm bảo an toàn, nhanh chóng và chính xác.

Trong trường hợp Người ký phát cần đảm bảo thanh toán Séc cho Người thụ hưởng thì Người ký phát chỉ cần đến SCB làm thủ tục bảo chi Séc.

Người thụ hưởng có thể xuất trình Séc tại bất kỳ Đơn vị nào của SCB trong cả nước hoặc tại các Ngân hàng thu hộ khác.

Đặc điểm

Loại tiền: VND hoặc các loại ngoại tệ SCB đang niêm yết huy động.

Điều kiện thực hiện dịch vụ:

+ Quý Khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại SCB.

+ Quý Khách hàng không bị cấm sử dụng Séc hoặc bị đình chỉ thanh toán Séc.

+ Tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn đảm bảo khả năng thanh toán Séc.

Phí dịch vụ: theo biểu phí hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ phát hành và thanh toán Séc theo quy định của SCB.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top