Search

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

Lợi ích nổi bật

Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý tài khoản cũng như kiểm soát doanh thu, chi phí của từng đơn vị thành viên một cách tốt hơn.

Linh hoạt đáp ứng nhu cầu về vốn của các đơn vị thành viên: giúp các công ty con/thành viên chủ động hơn trong giao dịch nhận vốn từ công ty mẹ.

Tối đa hóa khả năng sinh lời của đồng vốn, giảm thiểu tối đa chi phí cho Quý Khách hàng: việc tập trung nguồn vốn định kỳ giúp Quý Khách hàng tận dụng được các ưu đãi về lãi suất, phí dịch vụ,... hiện hành của SCB.

Đặc điểm

Điều kiện sử dụng dịch vụ: Quý Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại SCB.

Loại tiền: VND/USD

Quý Khách hàng có thể điều chuyển vốn qua lại giữa các tài khoản với nhau của chính tổ chức hoặc với các đơn vị thành viên, công ty con/công ty liên kết hoặc giữa các đối tác.

Định kỳ điều chuyển vốn: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Các phương thức điều chuyển vốn:

+ Chuyển tự động số tiền cố định.

+ Chuyển tự động số tiền vượt quá số dư tối đa mục tiêu.

+ Chuyển tự động toàn bộ số dư (trừ số dư tối thiểu).

+ Chuyển tự động khi số dư trên tài khoản nhận thấp hơn số dư tối thiểu mục tiêu.

+ Chuyển thoái vốn.

+ Chuyển khi Quý Khách hàng có nhu cầu chi vượt số dư trên tài khoản nhận.

Phí dịch vụ: theo biểu phí hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Khách hàng ký hợp đồng Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung theo mẫu của SCB.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top