Search
pic

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

Với sản phẩm cho vay bằng VND tài trợ xuất khẩu với lãi suất USD, SCB sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng bổ sung vốn lưu động trong quá trình thu mua hàng hóa/nguyên vật liệu và các chi phí lưu động khác phục vụ cho việc sản xuất, gia công, chế biến và kinh doanh hàng xuất khẩu.

Đăng ký ngay

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh khi có Hợp đồng xuất khẩu/Hợp đồng ủy thác xuất khẩu.

Lãi suất cho vay thấp (được vay vốn VND chỉ với lãi suất USD).

Giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá thông qua Hợp đồng mua bán kỳ hạn.

Miễn phí báo có khi nhận tiền đến từ nước ngoài.

Quý Khách hàng được các nhân viên giàu kinh nghiệm của SCB tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan để có phương án tối ưu nhất.

Thủ tục cho vay đơn giản.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

pic

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

pic

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

pic

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

pic

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

pic

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

pic

BAO THANH TOÁN

pic

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

pic

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

pic

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

pic

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

pic

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

pic

CHO VAY THẤU CHI

pic

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

pic

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

pic

Giải pháp vốn tối ưu cho doanh nghiệp SE, SB

pic

 

top