Search
pic

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

Quý Khách hàng là người cư trú, có nguồn thu ngoại tệcó nhu cầu vốn nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng ngoại tệ.

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Lãi suất cho vay cạnh tranh.

Rút vốn linh hoạt theo nhu cầu của Quý Khách hàng.

Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện.

ĐẶC TÍNH

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân là người cư trú có nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ (SCB có giao dịch) theo quy định.

Mục đích vay: Thanh toán tiền ra nước ngoài và mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian cho vay: Phù hợp với từng nhu cầu vốn.

Tài sản bảo đảm (TSBĐ): Không có TSBĐ hoặc có TSBĐ thực hiện theo quy định của SCB và Pháp luật trong từng thời kỳ.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

pic

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

pic

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

pic

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

pic

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

pic

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

pic

BAO THANH TOÁN

pic

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

pic

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

pic

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

pic

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

pic

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

pic

CHO VAY THẤU CHI

pic

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

pic

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

pic

Giải pháp vốn tối ưu cho doanh nghiệp SE, SB

pic

 

top