Search
pic

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

Quý Khách hàng có nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và được đảm bảo bằng số dư tiền gửi tại SCB của chính Quý Khách hàng hoặc của Bên thứ ba.

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Lãi suất cho vay cạnh tranh.

Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện.

ĐẶC TÍNH

Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ.

Thời gian cho vay: Phù hợp với nhu cầu vốn của Quý Khách hàng.

Mức cho vay: Thực hiện theo quy định hiện hành của SCB.

Phương thức vay: Vay theo hạn mức tín dụng, vay món từng lần.

Tài sản bảo đảm: Bao gồm Sổ/Thẻ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, Giấy tờ có giá, Chứng từ điện tử, các chứng từ tương đương khác (nếu có) do SCB phát hành.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

pic

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

pic

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

pic

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

pic

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

pic

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

pic

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

pic

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

pic

CHO VAY THẤU CHI

pic

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

pic

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

pic

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

pic

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

pic

BAO THANH TOÁN

pic

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

pic

Giải pháp vốn tối ưu cho doanh nghiệp SE, SB

pic

 

top