Search
pic

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Quý Khách hàng có nhu cầu phát hành bảo lãnh dự thầu tại SCB để tham gia đấu thầu nhưng không cần cung cấp toàn bộ tài sản để đảm bảo cho khoản bảo lãnh.

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Thủ tục nhanh chóng, đơn giản.

Chủ động kiểm soát tính hình tài chính.

ĐẶC TÍNH

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu phát hành bảo lãnh dự thầu.

Loại tiền bảo lãnh: VND, ngoại tệ.

Phương thức bảo lãnh: Từng lần.

Số tiền bảo lãnh: Tối đa 100% giá trị nghĩa vụ bảo lãnh không quá 3% giá gói thầu.

Tài sản bảo đảm: 10% giá trị bảo lãnh theo quy định của SCB.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

pic

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

pic

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

pic

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

pic

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

pic

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

pic

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

pic

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

pic

CHO VAY THẤU CHI

pic

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

pic

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

pic

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

pic

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

pic

BAO THANH TOÁN

pic

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

pic

Giải pháp vốn tối ưu cho doanh nghiệp SE, SB

pic

 

top