Search
pic

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

Quý Khách hàng có nhu cầu cung cấp bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng cho chủ đầu tư và bảo đảm bằng chính số tiền tạm ứng khi phát hành bảo lãnh.

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Không cần tài sản bảo đảm ngay khi phát hành.

Linh hoạt theo thỏa thuận giao dịch.

Chủ động quản lý dòng tiền thanh toán.

ĐẶC TÍNH

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng tại SCB đối với các đối tác trong nước đảm bảo bằng chính số tiền tạm ứng ngay khi ghi Có vào tài khoản của KH mở tại SCB.

Loại tiền bảo lãnh: VND và/hoặc ngoại tệ.

Phương thức bảo lãnh: Bảo lãnh theo hạn mức và/hoặc bảo lãnh từng lần.

Số tiền bảo lãnh: Tối đa 100% giá trị tạm ứng

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

pic

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

pic

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

pic

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

pic

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

pic

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

pic

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

pic

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

pic

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

pic

CHO VAY THẤU CHI

pic

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

pic

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

pic

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

pic

BAO THANH TOÁN

pic

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

pic

Giải pháp vốn tối ưu cho doanh nghiệp SE, SB

pic

 

top