Search
pic

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN DÙNG

Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu quản lý dòng tiền nhằm phục vụ cho một mục đích nhất định của Quý Khách hàng và các đối tác của Quý Khách hàng.

Mở Tài khoản

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Mức lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường.

Quý Khách hàng được sử dụng vốn linh hoạt trên tài khoản.

ĐẶC TÍNH

Loại tiền: VND.

Không phải duy trì số dư tối thiểu.

Lãi suất: theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.

Thực hiện thu, chi theo quy định hiện hành của Pháp luật và của SCB.

Có thể thực hiện giao dịch thu trên Internet Banking.

Đóng tài khoản: khi tài khoản không còn số dư do Ban quản lý Dự án/Chủ đầu tư chuyển về. Trường hợp tài khoản vẫn còn số dư do Ban Quản lý Dự án/Chủ đầu tư chuyển về, tài khoản chỉ được đóng khi có sự đồng ý của Ban Quản lý Dự án/Chủ đầu tư và Chủ tài khoản.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

TÀI KHOẢN SCB 100+

pic

TÀI KHOẢN THANH TOÁN ĐA LỢI

pic

TIỀN GỬI THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

pic

TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

pic

TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

pic

TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP

pic

TÀI KHOẢN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI

pic

TÀI KHOẢN VỐN CHUYÊN DÙNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

pic

TÀI KHOẢN VỐN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

pic

 

top