THẺ TÍN DỤNG SCB S-CARE - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

scb beyou 1

Thẻ Thanh toán SCB beYOU
Cung Hoàng Đạo

tin dung mastercard world

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD WORLD

the s care 7

THẺ TÍN DỤNG SCB S-CARE

mc vang 02 01 2021 09 27 25

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD GOLD

mc trang

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD STANDARD

visa vang

THẺ TÍN DỤNG SCB VISA GOLD

visa chuan

THẺ TÍN DỤNG SCB VISA STANDARD

mc debit standard

THẺ THANH TOÁN SCB MASTERCARD STANDARD

begreat 2

THẺ THANH TOÁN SCB MASTERCARD BEGREAT

the s digital 1

THẺ THANH TOÁN S-DIGITAL

So sánh thẻ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

  • Tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư hàng năm
  • Hoàn tiền lên đến 10%, tối đa 400.000 đồng/kỳ sao kê.

Phí thường niên

Thẻ chính: 700.000 VND

Thẻ phụ: Miễn phí

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

  • Thẻ chính: 700.000 VND
  • Thẻ phụ: Miễn phí

Lãi suất

2.17%/tháng, miễn lãi đến 55 ngày.

THỜI GIAN MIỄN LÃI

  • Từ 30 triệu trở lên

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

  • 2,2%

Số lần giao dịch/ngày

  • 2.17%/tháng, miễn lãi lên đến 55 ngày.

THẺ TÍN DỤNG SCB S-CARE

default card
default card

 

top