THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD WORLD

Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

scb beyou 1

Thẻ Thanh toán SCB beYOU
Cung Hoàng Đạo

tin dung mastercard world

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD WORLD

the s care 7

THẺ TÍN DỤNG SCB S-CARE

mc vang 02 01 2021 09 27 25

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD GOLD

mc trang

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD STANDARD

visa vang

THẺ TÍN DỤNG SCB VISA GOLD

visa chuan

THẺ TÍN DỤNG SCB VISA STANDARD

mc debit standard

THẺ THANH TOÁN SCB MASTERCARD STANDARD

begreat 2

THẺ THANH TOÁN SCB MASTERCARD BEGREAT

the s digital 1

THẺ THANH TOÁN S-DIGITAL

So sánh thẻ

tin dung mastercard world

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD WORLD

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

  • Hoàn tiền lên đến 10%, tối đa 3.000.000 đồng/kỳ sao kê

Phí thường niên

Thẻ chính: 1.200.000 VND

Thẻ phụ: 900.000 VND

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

  • Thẻ chính: 1.200.000đ
  • Thẻ phụ: 900.000đ

Lãi suất

1,83%/tháng, miễn lãi đến 55 ngày.

THỜI GIAN MIỄN LÃI

  • Từ 100 triệu đồng trở lên

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

  • 2%

BẢO HIỂM TỬ KỲ

10 tỷ đồng

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

DỊCH VỤ THÔNG BÁO QUA SMS

Số lần giao dịch/ngày

  • 1,83%/tháng, miễn lãi lên đến 55 ngày.

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD WORLD

default card
default card

 

top