Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD GOLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA GOLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA STANDARD

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD SIGNATURE

So sánh thẻ

pic

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

  • Tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư hàng năm
  • Hoàn tiền lên đến 10%, tối đa 400.000 đồng/kỳ sao kê.

Phí thường niên

Thẻ chính: 700.000 VND

Thẻ phụ: Miễn phí

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

  • Thẻ chính: 700.000 VND
  • Thẻ phụ: Miễn phí

Lãi suất

2%/tháng, miễn lãi đến 55 ngày.

THỜI GIAN MIỄN LÃI

  • Từ 30 triệu trở lên

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

  • 2,2%

Số lần giao dịch/ngày

  • 2%/tháng, miễn lãi lên đến 55 ngày.

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

pic
pic

 

top