THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

the thanh toan quoc te scb visa be you new 3

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

premier mastercard world 3

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

mastercard world

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

the s care 8

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

mastercard gold 1

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD GOLD

mastercard chuan 1

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

thanh khcn sai gon 4472

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA GOLD

thanh khcn sai gon 4473

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA STANDARD

debit standard

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

scb mastercard begreat

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD BEGREAT

So sánh thẻ

the s care 8

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

  • Tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư hàng năm
  • Hoàn tiền lên đến 10%, tối đa 400.000 đồng/kỳ sao kê.

Phí thường niên

Thẻ chính: 700.000 VND

Thẻ phụ: Miễn phí

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

  • Thẻ chính: 700.000 VND
  • Thẻ phụ: Miễn phí

Lãi suất

2.16%/tháng, miễn lãi đến 55 ngày.

THỜI GIAN MIỄN LÃI

  • Từ 30 triệu trở lên

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

  • 2,2%

Số lần giao dịch/ngày

  • 2.16%/tháng, miễn lãi lên đến 55 ngày.

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

default card
default card

 

top