THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

the thanh toan quoc te scb visa be you new 1

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

premier mastercard world 12 06 2019 16 56 36

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

mastercard world 1

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

the s care 12 06 2019 16 55 50

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

mastercard gold 1

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD GOLD

mastercard chuan

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

visa gold 3

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA GOLD

visa standard 3

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA STANDARD

debit standard

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

debit signature

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD SIGNATURE

So sánh thẻ

premier mastercard world 12 06 2019 16 56 36

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

  • Hoàn tiền lên đến 10%, tối đa 3.000.000 đồng/kỳ sao kê
  • Tận hưởng ưu đãi đặc quyền

Phí thường niên

1.200.000 VND

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

  • Năm đầu: Miễn phí.
  • Các năm sau: Thẻ chính: 1.200.000đ, thẻ phụ: 900.000đ

Lãi suất

1,42%/tháng, miễn lãi đến 55 ngày.

THỜI GIAN MIỄN LÃI

  • Từ 100 triệu trở lên

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

  • 2%

Số lần giao dịch/ngày

  • 1,42%/tháng, miễn lãi lên đến 55 ngày .

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

default card
default card

 

top