Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD GOLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA GOLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA STANDARD

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD SIGNATURE

So sánh thẻ

pic

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

  • Hoàn tiền lên đến 10%, tối đa 3.000.000 đồng/kỳ sao kê
  • Tận hưởng ưu đãi đặc quyền

Phí thường niên

1.200.000 VND

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

  • Năm đầu: Miễn phí.
  • Các năm sau: Thẻ chính: 1.200.000đ, thẻ phụ: 900.000đ

Lãi suất

1,42%/tháng, miễn lãi đến 55 ngày.

THỜI GIAN MIỄN LÃI

  • Từ 100 triệu trở lên

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

  • 2%

Số lần giao dịch/ngày

  • 1,42%/tháng, miễn lãi lên đến 55 ngày .

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

pic
pic

 

top