THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

the thanh toan quoc te scb visa be you new 1

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

premier mastercard world 12 06 2019 16 56 36

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

mastercard world 1

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

the s care 12 06 2019 16 55 50

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

mastercard gold

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD GOLD

mastercard chuan

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

visa gold 3

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA GOLD

visa standard 3

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA STANDARD

debit standard

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

scb mastercard begreat

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD BEGREAT

So sánh thẻ

mastercard world 1

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

  • Hoàn tiền lên đến 10%, tối đa 3.000.000 đồng/kỳ sao kê

Phí thường niên

Thẻ chính: 1.200.000 VND

Thẻ phụ: 900.000 VND

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

  • Thẻ chính: 1.200.000đ
  • Thẻ phụ: 900.000đ

Lãi suất

1,83%/tháng, miễn lãi đến 68 ngày.

THỜI GIAN MIỄN LÃI

  • Từ 100 triệu đồng trở lên

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

  • 2%

BẢO HIỂM TỬ KỲ

10 tỷ đồng

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

DỊCH VỤ THÔNG BÁO QUA SMS

Số lần giao dịch/ngày

  • 1,83%/tháng, miễn lãi lên đến 68 ngày.

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

default card
default card

 

top