Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD GOLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA GOLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA STANDARD

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD SIGNATURE

So sánh thẻ

pic

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

  • Hoàn tiền lên đến 10%, tối đa 200.000 đồng/kỳ sao kê

Phí thường niên

Thẻ chính: 300.000 VND

Thẻ phụ: 200.000 VND

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

  • Thẻ chính: 300.000đ
  • Thẻ phụ: 200.000đ

Lãi suất

1,83%/tháng, miễn lãi đến 45 ngày

THỜI GIAN MIỄN LÃI

  • Từ 10 - 30 triệu

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

  • 2,6%

ĐIỀU KIỆN THU NHẬP TỐI THIỂU

  • Thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng

BẢO HIỂM TỬ KỲ

10 tỷ đồng

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

DỊCH VỤ THÔNG BÁO QUA SMS

Số lần giao dịch/ngày

  • 1,83%/tháng, miễn lãi đến 45 ngày

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

pic
pic

 

top