THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

the thanh toan quoc te scb visa be you new 3

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

premier mastercard world 3

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

mastercard world

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

the s care 8

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

mastercard gold 1

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD GOLD

mastercard chuan 1

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

thanh khcn sai gon 4472

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA GOLD

thanh khcn sai gon 4473

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA STANDARD

debit standard

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

scb mastercard begreat

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD BEGREAT

So sánh thẻ

mastercard chuan 1

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

  • Hoàn tiền lên đến 10%, tối đa 200.000 đồng/kỳ sao kê

Phí thường niên

Thẻ chính: 300.000 VND

Thẻ phụ: 200.000 VND

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

  • Thẻ chính: 300.000đ
  • Thẻ phụ: 200.000đ

Lãi suất

2%/tháng, miễn lãi đến 45 ngày

THỜI GIAN MIỄN LÃI

  • Từ 10 - 30 triệu

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

  • 2,6%

ĐIỀU KIỆN THU NHẬP TỐI THIỂU

  • Thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng

BẢO HIỂM TỬ KỲ

10 tỷ đồng

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

DỊCH VỤ THÔNG BÁO QUA SMS

Số lần giao dịch/ngày

  • 2%/tháng, miễn lãi đến 45 ngày

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

default card
default card

 

top