Thẻ Thanh toán SCB beYOU Cung Hoàng Đạo

Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

scb beyou 1

Thẻ Thanh toán SCB beYOU
Cung Hoàng Đạo

tin dung mastercard world

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD WORLD

the s care 7

THẺ TÍN DỤNG SCB S-CARE

mc vang 02 01 2021 09 27 25

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD GOLD

mc trang

THẺ TÍN DỤNG SCB MASTERCARD STANDARD

visa vang

THẺ TÍN DỤNG SCB VISA GOLD

visa chuan

THẺ TÍN DỤNG SCB VISA STANDARD

mc debit standard

THẺ THANH TOÁN SCB MASTERCARD STANDARD

begreat 2

THẺ THANH TOÁN SCB MASTERCARD BEGREAT

the s digital 1

THẺ THANH TOÁN S-DIGITAL

So sánh thẻ

scb beyou 1

Thẻ Thanh toán SCB beYOU
Cung Hoàng Đạo

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

 • Miễn phí rút tiền mặt.
 • Hoàn/giảm phí thường niên năm tiếp theo (nếu thỏa điều kiện)

Phí thường niên

80.000 VND

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

 • Phí phát hành thẻ thường - lần đầu (chưa bao gồm VAT): 70.000 đồng/thẻ
 • Phí thường niên - thẻ chính/phụ (chưa bao gồm VAT): 80.000 đồng/thẻ

Lãi suất

Khách hàng được hưởng 0,2%/năm

THỜI GIAN MIỄN LÃI

 • Hạn mức rút tiền/ngày trong nước: 50.000.000 đồng/ngày & 10 lần/ngày
 • Hạn mức thanh toán/lần tại POS: 100.000.000 đồng/ngày & không giới hạn số lần
 • Giao dịch thanh toán trực tuyến/lần: 30.000.000 đồng/ngày & không giới hạn số lần

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

 • 2,2%

Số lần giao dịch/ngày

 • Khách hàng được hưởng 0,2%/năm

Phí giao dịch rút tiền mặt

 • Tại ATM SCB: 0 đồng
 • Tại ATM ngân hàng khác trong nước: 0 đồng
 • Tại ATM ngân hàng khác trên thế giới: 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng/lần.

Thẻ Thanh toán SCB beYOU
Cung Hoàng Đạo

default card
default card

 

top