THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

the thanh toan quoc te scb visa be you new 1

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

premier mastercard world 12 06 2019 16 56 36

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

mastercard world 1

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

the s care 12 06 2019 16 55 50

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

mastercard gold

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD GOLD

mastercard chuan

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

visa gold 3

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA GOLD

visa standard 3

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA STANDARD

debit standard

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

scb mastercard begreat

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD BEGREAT

So sánh thẻ

the thanh toan quoc te scb visa be you new 1

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

 • Miễn phí rút tiền mặt.
 • Hoàn/giảm phí thường niên năm tiếp theo (nếu thỏa điều kiện)

Phí thường niên

80.000 VND

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

 • Phí phát hành thẻ thường - lần đầu (chưa bao gồm VAT): 70.000 đồng/thẻ
 • Phí thường niên - thẻ chính/phụ (chưa bao gồm VAT): 80.000 đồng/thẻ

Lãi suất

Khách hàng được hưởng 0,2%/năm

THỜI GIAN MIỄN LÃI

 • Hạn mức rút tiền/ngày trong nước: 50.000.000 đồng/ngày & 10 lần/ngày
 • Hạn mức thanh toán/lần tại POS: 100.000.000 đồng/ngày & không giới hạn số lần
 • Giao dịch thanh toán trực tuyến/lần: 30.000.000 đồng/ngày & không giới hạn số lần

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

 • 2,2%

Số lần giao dịch/ngày

 • Khách hàng được hưởng 0,2%/năm

Phí giao dịch rút tiền mặt

 • Tại ATM SCB: 0 đồng
 • Tại ATM ngân hàng khác trong nước: 0 đồng
 • Tại ATM ngân hàng khác trên thế giới: 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng/lần.

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

default card
default card

 

top