Search

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 sản phẩm để so sánh.

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB PREMIER MASTERCARD WORLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD WORLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB S-CARE

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD GOLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA GOLD

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB VISA STANDARD

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD STANDARD

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB MASTERCARD SIGNATURE

So sánh thẻ

pic

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI CHI TIÊU

 • Miễn phí rút tiền mặt.
 • Hoàn/giảm phí thường niên năm tiếp theo (nếu thỏa điều kiện)

Phí thường niên

80.000 VND

Phí phát hành Thẻ thường - lần đầu

 • Phí phát hành thẻ thường - lần đầu (chưa bao gồm VAT): 70.000 đồng/thẻ
 • Phí thường niên - thẻ chính/phụ (chưa bao gồm VAT): 80.000 đồng/thẻ

Lãi suất

Khách hàng được hưởng 1%/năm

THỜI GIAN MIỄN LÃI

 • Hạn mức rút tiền/ngày trong nước: 50.000.000 đồng/ngày & 10 lần/ngày
 • Hạn mức thanh toán/lần tại POS: 100.000.000 đồng/ngày & không giới hạn số lần
 • Giao dịch thanh toán trực tuyến/lần: 30.000.000 đồng/ngày & không giới hạn số lần

PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

 • 2,2%

Số lần giao dịch/ngày

 • Khách hàng được hưởng 1%/năm

Phí giao dịch rút tiền mặt

 • Tại ATM SCB: 0 đồng
 • Tại ATM ngân hàng khác trong nước: 0 đồng
 • Tại ATM ngân hàng khác trên thế giới: 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng/lần.

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB BEYOU

pic
pic

 

top