Tìm kiếm tài sản
Tài sản nổi bật và tài sản mới
  • ĐẦY ĐỦ
   Mã tài sản: DP-30015131605

   TÀI SẢN XỬ LÝ THU HỒI NỢ: NHÀ ...

   Địa chỉ: TỔ 13 PHƯỜNG NGỌC THỤY QUẬN LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

   Giá: 3,2 tỷ

  • ĐẦY ĐỦ
   Mã tài sản: DP-30015130144

   TÀI SẢN XỬ LÝ THU HỒI NỢ: NHÀ ...

   Địa chỉ: SỐ 047 KHU TẬP THỂ CTY CPXD SỐ 2 THĂNG LONG, XÃ CỔ ...

   Giá: 7,05 tỷ

  • ĐẦY ĐỦ
   Mã tài sản: DP-30015125046

   TÀI SẢN XỬ LÝ THU HỒI NỢ: NHÀ ...

   Địa chỉ: SỐ 73 TỔ 2 PHƯỜNG VĂN QUÁN QUẬN HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI

   Giá: 4,53 tỷ

  • ĐẦY ĐỦ
   Mã tài sản: DP-21120101439

   QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   Địa chỉ: Sơn Qui B, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang

   Giá: 6,5 tỷ

  • ĐẦY ĐỦ
   Mã tài sản: DP-21120091642

   NHÀ VÀ ĐẤT

   Địa chỉ: 184/1 VÀ 184/3 LÝ CHÍNH THẮNG PHƯỜNG 9 QUẬN 3, TPHCM.

   Giá: 40 tỷ

  • ĐẦY ĐỦ
   Mã tài sản: DP-21015095625

   BẤT ĐỘNG SẢN

   Địa chỉ: 94 TRANG TỬ PHƯỜNG 14 QUẬN 5 TP.HCM

   Giá: 18 tỷ

  • ĐẦY ĐỦ
   Mã tài sản: DP-21000150852

   MÀN HÌNH DESTOP NHẬP KHẨU

   Địa chỉ: QUẬN 5

   Giá: 18,49 tỷ

  • ĐẦY ĐỦ
   Mã tài sản: DP-20902134916

   QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ ...

   Địa chỉ: CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG- SỐ 6, LÔ SỐ 14

   Giá: 162 tỷ