Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

IBANK – LINH HOẠT

Thời gian triển khai: kể từ ngày 20/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017.
 • Khách hàng cá nhân mở mới Tài khoản tiền gửi thanh toán (TKTGTT) và đăng ký sử dụng dịch vụ eBanking SCB.
 • Khách hàng cá nhân đã có TKTGTT tại SCB và trong thời gian triển khai chương trình thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ eBanking SCB.

Khách hàng cá nhân khi tham gia gói sản phẩm “iBank – Linh hoạt” sẽ được ưu đãi như sau:

Ưu đãiĐiều kiện ưu đãiNội dung ưu đãi
Đối tượng Dịch vụ eBanking
01
 • Khách hàng mở mới TKTGTT
 Đăng ký sử dụng 02 trong 03 dịch vụ eBanking SCB (gói SMS Banking và Internet Banking hoặc gói SMS Banking và Mobile Banking).
 • Tặng ngay 50.000 đồng vào TKTGTT.
 • Tặng phí dịch vụ eBanking trị giá 20.000 đồng vào TKTGTT.
Đăng ký sử dụng 01 trong 03 dịch vụ eBanking SCB (SMS Banking hoặc Internet Banking hoặc Mobile Banking).
 • Tặng ngay 50.000 đồng vào TKTGTT.
 • Tặng phí dịch vụ eBanking trị giá 10.000 đồng vào TKTGTT.
02
 • Khách hàng đã có TKTGTT tại SCB

Đăng ký sử dụng 02 trong 03 dịch vụ eBanking SCB (gói SMS Banking và Internet Banking hoặc gói SMS Banking và Mobile Banking).

Đăng ký sử dụng 01 trong 03 dịch vụ eBanking SCB (SMS Banking hoặc Internet Banking hoặc Mobile Banking).

 • Tặng phí dịch vụ eBanking trị giá 20.000 đồng vào TKTGTT.
 • Tặng phí dịch vụ eBanking trị giá 10.000 đồng vào TKTGTT.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng đăng ký và sử dụng các dịch vụ eBanking SCB gắn liền với TKTGTT hiện hữu/mở mới.
 • Khách hàng đã cóTKTGTT và:
  • Chưa đăng ký dịch vụ eBanking, thực hiện mở mới thêm TKTGTT và đăng ký các dịch vụ eBanking thì Khách hàng chỉ được nhận khuyến mại theo Ưu đãi 02.
  • Đã đăng ký ít nhất 01 dịch vụ eBanking của SCB thì Khách hàng không được hưởng ưu đãi khi đăng ký bổ sung thêm dịch vụ eBanking.
 • Thời điểm Khách hàng sẽ nhận ưu đãi phí dịch vụ:
  • Ưu đãi 1: Ngay sau khi Khách hàng mở mới TKTGTT và kích hoạt dịch vụ eBanking.
  • Ưu đãi 2: Ngay sau khi kích hoạt dịch vụ eBanking.
 • Khách hàng tham gia Gói sản phẩm này thì không được nhận ưu đãi của chương trình “SCB Mastercard trong tay – Nhận ngay ưu đãi” theo tiêu chí Khách hàng mở mới TKTGTT (nếu thỏa điều kiện) hoặc ngược lại.
 • Khách hàng tham gia gói sản phẩm phải duy trì dịch vụ eBanking trong thời gian 03 tháng kể từ ngày đăng ký và sử dụng dịch vụ.
 • Các nội dung khác thực hiện theo quy định tiền gửi của Ngân hàng TMCP Sài Gòn và thực hiện đúng theo Pháp luật về khuyến mại.


Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: