Trang chủ Tin tức Tin SCB Thông báo thu giữ tài sản của ông Dương Mạnh Hà và vợ là bà Đỗ Thị Thu Trang
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Thông báo thu giữ tài sản của ông Dương Mạnh Hà và vợ là bà Đỗ Thị Thu Trang

  • Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 30/DH/HĐTD-SCB-CNHB.14 ngày 18/10/2014 giữa Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng với ông Dương Mạnh Hà và vợ là bà Đỗ Thị Thu Trang;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 049/HĐTC-SCB-CNHB.14 ngày 18/10/2014 giữa Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng với ông Dương Mạnh Hà và vợ là bà Đỗ Thị Thu Trang được công chứng tại Phòng Công chứng số 3, TP. Hải Phòng ngày 20/10/2014, số công chứng 2484/14.BĐ/813.TĐT, quyển số:02.TP/CC-SCC/HĐGD.2517;

Ngày 02/02/2018 Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng đã gửi thông báo đề nghị ông Dương Mạnh Hà và vợ là bà Đỗ Thị Thu Trang tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp để Ngân hàng xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, đã quá thời hạn tự nguyện bàn giao tài sản nhưng ông Hà và bà Trang không thực hiện. Vì vậy, Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi khoản nợ, cụ thể:

Tài sản bảo đảm thu giữ: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 837, tờ bản đồ số 09, Tổ dân phố số 09, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 520848, vào sổ cấp GCN: CH 00171/Q2 do UBND quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/10/2014 cho ông Dương Mạnh Hà và vợ là bà Đỗ Thị Thu Trang. Tài sản này đã thế chấp cho Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 049/HĐTC-SCB-CNHB.14 ngày 18/10/2014, được công chứng tại Phòng Công chứng số 3, TP. Hải Phòng ngày 20/10/2014, số công chứng 2484/14.BĐ/813.TĐT, quyển số 02.TP/CC-SCC/HĐGD.2517 để đảm bảo cho khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số 30/DH/HĐTD-SCB-CNHB.14 ngày 18/10/2014 ký giữa Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng với ông Dương Mạnh Hà và vợ là bà Đỗ Thị Thu Trang.

Lý do thu giữ: Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ.
Thời gian thu giữ: Ngày 27 tháng 3 năm 2018.
Địa điểm thu giữ: Tổ dân phố số 09, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Các tin khác