BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1- Các từ ngữ sử dụng trong điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ eBanking được hiểu như sau
1.1. SCB TMCP Sài Gòn (SCB): là tổ chức và thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ eBanking.
1.2. eBanking: là dịch vụ truy vấn thông tin/chuyển khoản/ thanh toán qua các kênh như SMS Banking, Internet Banking tại địa chỉ website ebanking.scb.com.vn.
1.3. Tên đăng nhập: là tên Khách hàng dùng để truy cập vào hệ thống eBanking của SCB.
1.4. Mật khẩu: là số mật mã cá nhân. Mật khẩu đầu tiên do Ngân hàng cung cấp, sau đó Khách hàng có thể đổi lại khi sử dụng. Cùng với tên đăng nhập, mật khẩu được sử dụng để truy cập vào hệ thống eBanking của SCB. Mật khẩu do Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật. Trong giao dịch điện tử, mật khẩu, tên đăng nhập, mã xác thực (nếu có) được dùng để chứng thực Khách hàng và được xem là chữ ký của Khách hàng.
1.5. Phương thức xác thực: là giải pháp do SCB cung cấp cho Khách hàng nhằm định danh Khách hàng truy cập và sử dụng dịch vụ eBanking của SCB. Giải pháp xác thực bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch một lần (One Time Password), xác thực bằng phương pháp sinh trắc học….
1.6. Token: là thiết bị bảo mật sử dụng trong trường hợp chuyển khoản qua Internet Banking.
1.7. Bất khả kháng: là các trường hợp gồm: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lỡ đất, hỏa hoạn, chiến tranh và các thảm họa khác chưa lường hết được; hoặc sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

2- Quy định đăng ký và thực hiện giao dịch
2.1. Hạn mức giao dịch và biểu phí
Các giao dịch qua eBanking đều được quy định hạn mức giao dịch. Hạn mức giao dịch và biểu phí do Tổng Giám đốc NH TMCP Sài Gòn ban hành và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Hạn mức và Biểu phí giao dịch được SCB niêm yết công khai tại trụ sở hoặc điểm giao dịch hoặc trên website của SCB và sẽ được thông báo đến Khách hàng tối thiểu 07 ngày trước khi thay đổi (hình thức thông báo có thể là tin trên website/tin nhắn/email và các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật).
2.2. Thời gian nhận lệnh và xử lý giao dịch
- Đối với chuyển khoản ngoài hệ thống qua eBanking (trừ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7), nếu lệnh gửi trước 15h30 thì lệnh đó sẽ được thực hiện ngay trong ngày. Các trường hợp gửi lệnh sau thời gian trên hoặc trong ngày lễ, nghỉ, thì lệnh sẽ được xử lý vào ngày làm việc hôm sau.
- Đối với giao dịch điều chỉnh hạn mức người dùng Internet Banking, SCB sẽ cập nhật hạn mức mới cho Khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Khách hàng đăng ký điều chỉnh.

3- Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
3.1. Quyền của Khách hàng
- Được sử dụng dịch vụ eBanking của SCB trong phạm vi đã đăng ký và được chấp thuận của SCB.
- Được khiếu nại về những sai sót (nếu có) trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Được quyền đăng ký, thay đổi, tạm ngưng sử dụng dịch vụ và chấm dứt sử dụng dịch vụ theo quy định của SCB.
- Được truy vấn lịch sử các giao dịch phát sinh qua kênh Internet Banking.
- Được tham gia các chương trình ưu đãi, các chương trình chăm sóc Khách hàng khác theo quy định của SCB.
3.2. Nghĩa vụ của Khách hàng
- Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và chính xác các hồ sơ, giấy tờ và thông tin cần thiết theo yêu cầu của SCB khi đăng ký và trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Khách hàng có nghĩa vụ thông báo ngay cho SCB bằng văn bản những thay đổi về các thông tin đã đăng ký với SCB. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; cam kết chịu mọi rủi ro bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
- Duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản tiền gửi thanh toán theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.
- Không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc giao Token, điện thoại di động cho bất cứ ai; chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các giao dịch có sử dụng mật khẩu/Token/số điện thoại di động.
- Công nhận và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do hệ thống SCB hoặc các Đơn vị liên quan ghi nhận trong trường hợp SCB cung cấp được những chứng từ liên quan đến giao dịch eBanking (giấy, điện tử) của Khách hàng (kể cả giao dịch đó có do chính Khách hàng thực hiện hay không).
- Thông báo bằng hình thức nhanh nhất (điện thoại, email…) cho SCB để SCB khóa dịch vụ khi mật khẩu bị lộ, hoặc nghi ngờ bị lộ, cũng như khi Token/điện thoại bị mất, thất lạc, bị đánh theo số điện thoại dịch vụ 24/7, số hotline của SCB hoặc liên hệ các CN/PGD của SCB gần nhất.
- Thực hiện việc tra soát, khiếu nại về các giao dịch trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.
- Chịu trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn với nhà cung cấp/người thụ hưởng về các vấn đề liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.
- Cam kết không thực hiện các giao dịch trái pháp luật.
- Hợp tác với SCB trong quá trình điều tra các giao dịch giả mạo/gian lận phát sinh bằng cách cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ, thông tin liên quan đến quá trình sử dụng và các thông tin khác theo yêu cầu của SCB.

4- Quyền và nghĩa vụ của SCB
4.1. Quyền của SCB
- Ghi nợ tài khoản Khách hàng các khoản phí, các khoản phải thanh toán, các giao dịch liên quan phát sinh nhưng hệ thống chưa tự động ghi nợ một phần/toàn bộ số tiền phải ghi nợ.
- Từ chối thực hiện giao dịch của Khách hàng nếu phát hiện ra biểu hiện đáng nghi ngờ hoặc vi phạm quy định của pháp luật.
- Từ chối thực hiện giao dịch tài chính của Khách hàng nếu tài khoản của Khách hàng không đáp ứng được điều kiện thanh toán.
- Khi cần thiết, SCB có quyền tiết lộ trong sự bảo mật cho các cơ quan hữu quan những thông tin liên quan đến Khách hàng hoặc phục vụ cho việc tra soát, khiếu nại nhưng theo đúng quy định của pháp luật.
- SCB không chịu trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp được thực hiện qua kênh eBanking.
- SCB có quyền dựa vào bất kỳ chứng từ nào liên quan đến giao dịch eBanking có chữ ký (giấy, điện tử) của Khách hàng như là bằng chứng xác thực rằng các giao dịch là do chính Khách hàng thực hiện.
- Khóa kênh dịch vụ eBanking trong trường hợp giả mạo, lợi dụng hoặc nghi ngờ bị giả mạo, lợi dụng và thực hiện thông báo cho Khách hàng.
- Chấm dứt việc sử dụng dịch vụ eBanking khi Khách hàng vi phạm “Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ eBanking của SCB”.
- Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền thông,... bị trục trặc ngoài khả năng kiểm soát của SCB và các trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.
- Được miễn trách đối với: (i) mọi thất lạc, mất cắp, sử dụng đúng hoặc sai mục đích của Khách hàng. (ii) Mọi gian lận và hoặc giả mạo gây ra cho SCB hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
- SCB có quyền thay đổi tài liệu liên quan đến dịch vụ eBanking, địa chỉ website để Khách hàng truy cập Internet Banking, thay đổi thông tin trên màn hình website cung cấp dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn về dịch vụ, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất mà không cần báo trước với Khách hàng.
4.2. Nghĩa vụ của SCB
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ eBanking.
- Đảm bảo hệ thống dịch vụ eBanking hoạt động ổn định, an toàn.
- Đảm bảo an toàn số dư trên tài khoản theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các chứng từ liên quan đến tài khoản theo thỏa thuận của SCB và Khách hàng, thông báo kịp thời thông tin về tài khoản theo yêu cầu của Khách hàng.
- Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng, không được phép chuyển giao thông tin của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp có sự thỏa thuận với Khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Chịu trách nhiệm khóa eBanking trong vòng 01 (một) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Khách hàng về việc tên đăng nhập, mật khẩu, thiết bị bảo mật bị mất cắp hoặc bị lộ.
- Chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu, tra soát, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.
- Cung cấp dịch vụ hotline 24/7 đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, xử lý yêu cầu của Khách hàng.
- Đảm bảo dịch vụ eBanking vận hành ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.

5- Sửa đổi nội dung điều khoản
- SCB được phép sửa đổi nội dung “Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ eBanking của SCB” và thông báo cho Khách hàng bằng văn bản/kênh SMS Banking, website của SCB.
- Việc tiếp tục sử dụng kênh dịch vụ khi SCB sửa đổi “Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ eBanking của SCB” có nghĩa là Khách hàng chấp nhận các sửa đổi đó.

6- Các thỏa thuận khác
- Tất cả thông báo, xác nhận, đề nghị, yêu cầu nào của Khách hàng với SCB và/hoặc với bên thứ ba có liên quan phải được thực hiện bằng văn bản, Khách hàng phải ký tên, gửi cho SCB và được SCB xác nhận về việc đã nhận văn bản.
- Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu có bất cứ thắc mắc hay góp ý/than phiền về chất lượng và sản phẩm dịch vụ của SCB hoặc Khách hàng cho rằng có sự sai sót. Khách hàng thông báo cho SCB để SCB kiểm tra và giải quyết trong thời gian sớm nhất. Tùy theo từng trường hợp, SCB cũng sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn chặn sự việc tương tự lặp lại. Khách hàng có thể phản hồi ý kiến đến SCB qua một trong những cách sau:
• Trực tiếp tại các Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch của SCB.
• Trung tâm Dịch vụ Khách hàng qua số điện thoại 1800 545438 (phục vụ 24/7) hoặc email về chamsockhachhang@scb.com.vn.
- Bản điều kiện và điều khoản này là một phần không tách rời của Giấy đăng ký này. Khách hàng ký trên Giấy đăng ký này được xem là Khách hàng đương nhiên chấp nhận các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng dịch vụ eBanking, kể cả Bản Điều kiện và điều khoản này.

7- Điều khoản thi hành/Implementation
Khách hàng và SCB xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều kiện và điều khoản trên đây, và hiểu rõ cách thức sử dụng kênh dịch vụ nêu trên. Khách hàng cam kết thực hiện đúng các điều kiện và điều khoản này cũng như các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.