Close
Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi Mua bảo hiểm Manulife - nhận quà xuân như ý

Mua Bảo Hiểm Manulife - Nhận Quà Xuân Như Ý

Thời gian triển khai: Từ ngày 18/01/2017 đến hết ngày 28/02/2017.
STTPhí bảo hiểm (FYP)/Hợp đồng (triệu đồng)Quà tặng
1Từ 15 đến dưới 25Phiếu mua sắm (*) 500.000 đồng
2Từ 25 đến dưới 50Phiếu mua sắm (*) 1.000.000 đồng
3Từ 50 đến dưới 1000,5 chỉ vàng 9999
4Từ 100 đến dưới 1501 chỉ vàng 9999
5Từ 150 trở lên2 chỉ vàng 9999

(*) Phiếu mua sắm của hệ thống siêu thị Big C dành cho Khách hàng tại Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An. Phiếu mua hàng của hệ thống siêu thị Co.opmart dành cho Khách hàng tại các tỉnh còn lại thuộc địa bàn khuyến mãi.

Khách hàng SCB mua mới tất cả các sản phẩm bảo hiểm của Manulife.
  • Hợp đồng bảo hiểm đạt chuẩn phải được nộp và phát hành trong thời gian khuyến mại và còn hiệu lực sau thời gian tự do xem xét 21 ngày.
  • Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trước ngày 18/01/2017 và hủy trong vòng 06 tháng trước đó; sau đó, được nộp và phát hành lại đối với cùng loại sản phẩm bảo hiểm trong thời gian triển khai sẽ không được tính cho chương trình này (tính trên cùng 01 người được bảo hiểm).
  • Đối với các sản phẩm UL, phí bảo hiểm thực thu của năm đầu tiên không bao gồm phí đóng thêm (Top-up) của các Hợp đồng bảo hiểm đạt chuẩn.
  • Chương trình được chốt xét thưởng dựa trên doanh số FYP của Hợp đồng bảo hiểm đạt chuẩn tại thời điểm chốt xét thưởng. Thời điểm chốt xét thưởng của từng giai đoạn 1,2,3 (theo mục 2) lần lượt là ngày 14/03/2017, ngày 28/03/2017, ngày 12/04/2017.
  • Trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm được thay đổi định kỳ đóng phí sau thời điểm chốt xét thưởng, dẫn đến giảm phí FYP và giảm giá trị quà tặng tương ứng, Manulife có quyền kiểm tra lại và tiến hành thu hồi phần giá trị quà chênh lệch (nếu có).
  • Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa thay thế khác.
  • Trong trường hợp bất khả kháng, quà tặng được nêu tại mục 3 không có sẵn tại địa bàn diễn ra chương trình khuyến mãi, Manulife sẽ cung cấp phiếu mua hàng thay thế hoặc hàng hóa thay thế có giá trị tương đương và đảm bảo quy định của pháp luật.
  • Khách hàng nhận được quà tặng có trách nhiệm đóng các khoản thuế theo quy định của Pháp luật hiện hành (nếu có).

Liên hệ

1800 5454 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: