Trang chủ Khách hàng Cá nhân Cho vay Cho vay tiêu dùng Cho vay thấu chi không có tài sản bảo đảm
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHO VAY THẤU CHI KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Cho vay thấu chi là hình thức SCB cấp tín dụng thông qua việc cho phép Khách hàng được sử dụng vượt quá số dư Có trên Tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
 • Mức cho vay cao phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.
 • Không cần bổ sung tài sản bảo đảm.
 • Phương thức trả nợ linh hoạt.
 • Lãi suất và phí ưu đãi, cạnh tranh.
 • Loại tiền cho vay: VND.
 • Thời hạn cấp hạn mức thấu chi: 12 tháng.
 • Hạn mức thấu chi: Tối đa lên đến 100 triệu đồng.
 • Lãi suất thấu chi: Theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.
 • Phí thấu chi: Theo quy định của SCB trong từng thời kỳ. Hiện tại, SCB không thu phí thấu chi đối với Khách hàng.
 • Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng tháng, SCB tự động trích thu nợ gốc ngay khi Tài khoản thanh toán có phát sinh Có.
 • Giấy đề nghị cấp Hạn mức thấu chi (theo mẫu SCB).
 • Hồ sơ pháp lý của Khách hàng.
 • Chứng từ chứng minh khả năng trả nợ.
 • Và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: