Trang chủ Khách hàng Cá nhân Cho vay Cho vay đặc thù Dịch vụ bảo lãnh đảm bảo bằng sổ thẻ tiết kiệm giấy tờ có giá
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ BẢO LÃNH ĐẢM BẢO BẰNG SỔ/THẺ TIẾT KIỆM, GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Bảo lãnh là hình thức cấp tín dụng theo đó SCB cam kết bằng văn bản với Bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Bên được bảo lãnh khi Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh, Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho SCB theo thỏa thuận.

 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
 • Loại hình bảo lãnh đa dạng, mức phí ưu đãi, cạnh tranh.
 • Mức cấp bảo lãnh lên đến 100% nhu cầu của Khách hàng.
 • Loại tiền cấp bảo lãnh: VND.
 • Phương thức cấp bảo lãnh: Từng lần.
 • Thời hạn cấp bảo lãnh: Theo nhu cầu của Khách hàng.
 • Mức cấp bảo lãnh: Tối đa 100% nhu cầu của Khách hàng.
 • Phí bảo lãnh: Theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: Tiền ký quỹ và/hoặc Sổ/Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá do SCB phát hành thuộc sở hữu hợp pháp của Khách hàng và/hoặc Bên thứ ba được SCB chấp nhận.
 • Giấy đề nghị cấp bảo lãnh (theo mẫu SCB).
 • Hồ sơ pháp lý của Khách hàng và Bên thứ ba bảo đảm (nếu có).
 • Hồ sơ liên quan đến khoản bảo lãnh đề nghị phát hành.
 • Bản chính Sổ/Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá.


Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: